Mohendžodaro- cesta k ženskej duši

 

Kedysi pradávno – niekoľko tisíc rokov pred nami – žili v povodí rieky Indus ľudia vysokej kultúry a myšlienkového bohatstva. História ich pozná ako príslušníkov tzv. harappskej kultúry, ktorej písmo dodnes nie je rozlúštené. Mohendžodáro bolo pravdepodobne centrom tejto ríše, vystupovalo však ako samostatný mestský štát, v ktorom osobitné postavenie mali ženy a im vlastné hodnoty – umenie, tanec, prejavovanie citov, láskavosť a ženský kult. Bola to harmonická spoločnosť, ktorej dominovala rovnováha medzi ženskou a mužskou energiou. Ženy tu boli odmalička zasväcované do umenia rozvoja ženskosti, svojich prirodzených schopností a k udržiavaniu kvality svojho vnútorného života. Tancovali, meditovali, dodržiavali tradičné a vymýšľali vlastné rituály oddeľujúce jednotlivé vývojové etapy vo svojich životoch – dospievanie s prvou menštruáciou, sexuálny život v partnerstve , obdobie materstva i menopauzy. Žili v harmónii nielen medzi sebou, so svojimi vlastnými cyklami, ale aj v harmónii s prirodzenými cyklami prírody.

Dnešná spoločnosť nám nedáva veľa možností žiť v súlade sami so sebou a kolobehom prírody. Nielen naše generácie, ale aj tie omnoho skôr pred nami, vypadli z prirodzeného rytmu a tak dnes väčšina z nás odžíva svoj život vo vnútornej nepohode, čo sa premieta aj do neuspokojivých vzťahov v rámci toho-ktorého prostredia.

Mohendžodáro ako ucelený systém pozícií tela, tanca a meditácií tak ako ho zostavila jeho autorka MUDr. Monika Sičová-Kúdelová na základe starodávnych poznatkov nie je ani tak cvičením ako skôr posvätným obradom, ktorý navracia ženám ich ženskosť, jemnosť, nádherný vnútorný svet a sebapoznanie. Predstavuje cestu späť –k sebe samým, k vlastnému vnútornému zdroju múdrosti. Rozvíja krásu a silu ženy bez ohľadu na vek a pomáha im udržiavať duševnú aj telesnú sviežosť do vysokého veku .Asány (pozície tela) aktivizujú energiu panvového dna a cez ženské orgány ju rozvádzajú do srdca a dalej do celého tela, čím ho posilňujú a harmonizujú. Pri ich cvičení dochádza k výraznému prekrveniu ženských pohlavných orgánov, čo má za následok zmiernenie až odstránenie menštruačných bolestí, inkontinencie, prolapsu delohy, zápalov, výtokov a krvácania.

Nemenej dôležitá je tu aj úloha tanca, ktorý je základným výrazovým prostriedkom ženy – prináša jej nielen uvoľnenie, pôžitok, ale i uzdravenie v podobe zbavenia sa emočných nečistôt. K tomu samozrejme napomáhajú aj Oshove katarzné meditácie a rôzne prežitkové techniky. Mohendžodáro ženu transformuje, umožňuje jej prijať vlastnú ženskú silu, objaviť vlastnú výnimočnosť a individuálnu slobodu. Pri cvičení ženy postupne objavujú to, čo im bolo kedysi zapovedané a skontaktujú sa s dávnou pamäťou svojich predchodkýň.

Cvičenie Mohendžodáro pozostáva z 9 –tich asán, ktoré je potrebné cvičiť jednotlivo a každú zhruba jeden mesiac. Tento priebeh sa nedá urýchliť, pretože podstatné nie je ani tak telesné zvládnutie pozície ako prežitie jej účinkov na emočnej a poznávacej úrovni, ktoré ženu následne premieňa. Každá asána má iný význam a je potrebné jej dať čas, aby vydala svoje tajomstvo a odkryla svoje bohatstvo. Celý proces vykonávania pozícií je stretnutím tela, mysle, emócií a vedomia. Robí ženu krásnou, pretože očisťuje jej dušu, zbavuje ju bolestí a dovoľuje vnútornej kráse vyjsť na povrch. Ženu, ktorá dlhodobo cvičí Mohendžodáro spoznáte na prvý pohľad – žiari, má jemnejšie rysy, stojí pevne nohami na zemi a ľahko zvláda zmeny, ktoré vstupujú do jej každodenného života.